مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) آغاز شد