مراسم بزرگداشت رحلت جانسوز حضرت امام خمینی(ره)در رفسنجان