مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان

تسلیت مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان به مناسبت درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی

تسلیت مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان به مناسبت درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان رحلت عالم مجاهد و مخلص و یار امام و رهبری حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی را به رهبر معظم انقلاب ، یاوران انقلاب و خانواده و دوستداران وی تسلیت گفت.

تسلیت مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان به مناسبت درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی

تسلیت مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان به مناسبت درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان رحلت عالم مجاهد و مخلص و یار امام و رهبری حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی را به رهبر معظم انقلاب ، یاوران انقلاب و خانواده و دوستداران وی تسلیت گفت.

تسلیت مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان به مناسبت درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی

تسلیت مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان به مناسبت درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان رحلت عالم مجاهد و مخلص و یار امام و رهبری حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پورمحمدی را به رهبر معظم انقلاب ، یاوران انقلاب و خانواده و دوستداران وی تسلیت گفت.