مددجویان کمیته امداد رفسنجان به اردوی تفریحی و سیاحتی – زیارتی استان یزد سفر کردند