مدال‌آوران و قهرمانان ورزشی اول بهمن ماه با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند