مجلس بزرگداشت روحانی شهید مدافع حرم سعید بیاضی زاده در رفسنجان