مجری شبکه پرس تی وی که در انتخابات میان دوره ای پارلمان انگلیس به پیروزی رسید.