لیست میزان بدهی و بدهکاران بانکی منتشر شد/۱۴۵ بدهکار بالای ۱۰۰ میلیارد