قران

هشدارقرآن درباره مذاکرات ما با ۵+۱

کدام کشور است که با 17000 ترور هنوز پابرجا باشد

هشدارقرآن درباره مذاکرات ما با ۵+۱

حجت الاسلام صفایی : خداوند در قرآن می گوید که ای ملت مسلمان ایران اگر بخواهید از هواهای نفسانی اروپا و آمریکا پیروی کنید خداوند شما را به حال خود وامیگذارد. به گزارش “خانه خشتی”، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا صفایی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها […]

هشدارقرآن درباره مذاکرات ما با ۵+۱

کدام کشور است که با 17000 ترور هنوز پابرجا باشد

هشدارقرآن درباره مذاکرات ما با ۵+۱

حجت الاسلام صفایی : خداوند در قرآن می گوید که ای ملت مسلمان ایران اگر بخواهید از هواهای نفسانی اروپا و آمریکا پیروی کنید خداوند شما را به حال خود وامیگذارد. به گزارش “خانه خشتی”، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا صفایی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها […]

هشدارقرآن درباره مذاکرات ما با ۵+۱

کدام کشور است که با 17000 ترور هنوز پابرجا باشد

هشدارقرآن درباره مذاکرات ما با ۵+۱

حجت الاسلام صفایی : خداوند در قرآن می گوید که ای ملت مسلمان ایران اگر بخواهید از هواهای نفسانی اروپا و آمریکا پیروی کنید خداوند شما را به حال خود وامیگذارد. به گزارش “خانه خشتی”، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا صفایی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها […]