خانه » فرماندار رفسنجان در بازدید از روستاهای دره در و دره رنج از اختصاص اعتبار ۴۸۰میلیون تومانی به آب روستاهای دره در ودره رنج رفسنجان خبر

فرماندار رفسنجان در بازدید از روستاهای دره در و دره رنج از اختصاص اعتبار ۴۸۰میلیون تومانی به آب روستاهای دره در ودره رنج رفسنجان خبر

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان