غفلت مسئولین از سگ های ولگرد: حیوان گزیدگی کودک 12 ساله در حوالی روستای کبوترخان رفسنجان + عکس