عید

عید بهانه است همدیگر را دوست داشته باشیم

عید بهانه است همدیگر را دوست داشته باشیم

به گزارش “خانه خشتی”؛وقتی گذشته را مرور می کنیم می بینم ما چقدربی وفا شده ایم.می بینیم چقدر از هم دور شده ایم هرچه دوستیهایمان کم رنگ شده بخل ؛کینه و حسد پررنگ تر شده است چشم و هم چشمی باعث شده تا رفت و آمدها کم شود . گرگ اجل یک به یک ازبوستان […]

در نظر گرفتن 11 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در رفسنجان

در نظر گرفتن 11 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در رفسنجان

10 مدرسه درسطح شهرستان ویک مدرسه در نزدیکی بزرگترین خانه خشتی جهان برای رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی آماده شده است . علی محمدی بهجت معاون سیاسی فرمانداری شهرستان رفسنجان در گفتگو با خبر نگار “خانه خشتی”اظهار داشت : مسافران وگردشگران نوروزی که به اینجا سفر میکنند باید تمام تلاشها در راستای رضایت و بخاطر […]

عید بهانه است همدیگر را دوست داشته باشیم

عید بهانه است همدیگر را دوست داشته باشیم

به گزارش “خانه خشتی”؛وقتی گذشته را مرور می کنیم می بینم ما چقدربی وفا شده ایم.می بینیم چقدر از هم دور شده ایم هرچه دوستیهایمان کم رنگ شده بخل ؛کینه و حسد پررنگ تر شده است چشم و هم چشمی باعث شده تا رفت و آمدها کم شود . گرگ اجل یک به یک ازبوستان […]

در نظر گرفتن 11 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در رفسنجان

در نظر گرفتن 11 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در رفسنجان

10 مدرسه درسطح شهرستان ویک مدرسه در نزدیکی بزرگترین خانه خشتی جهان برای رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی آماده شده است . علی محمدی بهجت معاون سیاسی فرمانداری شهرستان رفسنجان در گفتگو با خبر نگار “خانه خشتی”اظهار داشت : مسافران وگردشگران نوروزی که به اینجا سفر میکنند باید تمام تلاشها در راستای رضایت و بخاطر […]

عید بهانه است همدیگر را دوست داشته باشیم

عید بهانه است همدیگر را دوست داشته باشیم

به گزارش “خانه خشتی”؛وقتی گذشته را مرور می کنیم می بینم ما چقدربی وفا شده ایم.می بینیم چقدر از هم دور شده ایم هرچه دوستیهایمان کم رنگ شده بخل ؛کینه و حسد پررنگ تر شده است چشم و هم چشمی باعث شده تا رفت و آمدها کم شود . گرگ اجل یک به یک ازبوستان […]

در نظر گرفتن 11 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در رفسنجان

در نظر گرفتن 11 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در رفسنجان

10 مدرسه درسطح شهرستان ویک مدرسه در نزدیکی بزرگترین خانه خشتی جهان برای رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی آماده شده است . علی محمدی بهجت معاون سیاسی فرمانداری شهرستان رفسنجان در گفتگو با خبر نگار “خانه خشتی”اظهار داشت : مسافران وگردشگران نوروزی که به اینجا سفر میکنند باید تمام تلاشها در راستای رضایت و بخاطر […]