عیادت از بیمارا ن بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در پنجمین روز از هفته سلامت + عکس