عواقب حمله نظامی اسرائیل به ایران از نگاه روزنامه‌نگار هاآرتص