عمار فیلم

تقدیر اکران کنندگان جشنواره عمار از رئیس رسانه ملی

طی نامه ای صورت گرفت:

تقدیر اکران کنندگان جشنواره عمار از رئیس رسانه ملی

جمعی از اکران کنندگان جشنواره عمار طی نامه‌ای ضمن تقدیر از رئیس صدا و سیما به خاطر پوشش مناسب پنجمین دوره این جشنواره، اعتماد به هنرمندان جوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را نویدبخش تحقق سینمای تراز انقلاب اسلامی توصیف کردند.

عباسی: سینمای کودک را جدی نگیریم قافیه را باخته‌ایم/ طالب‌زاده: المنار حتی یک انیمیشن آمریکایی پخش نمی‌کند

آغاز نشست‌های مشورتی پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار

عباسی: سینمای کودک را جدی نگیریم قافیه را باخته‌ایم/ طالب‌زاده: المنار حتی یک انیمیشن آمریکایی پخش نمی‌کند

حسن عباسی با اشاره به رهاشدگی سینمای کودک گفت: همیشه به دخترها گفته‌ام اگر می‌خواهید مجاهدت کنید و در رکاب حضرت باشید اولاً زود ازدواج کنید و بچه‌دار بشوید، ثانیاً فقط به مهدکودک بچسبید، دنبال استادی دانشگاه و رانندگی تریلر نباشید.

تقدیر اکران کنندگان جشنواره عمار از رئیس رسانه ملی

طی نامه ای صورت گرفت:

تقدیر اکران کنندگان جشنواره عمار از رئیس رسانه ملی

جمعی از اکران کنندگان جشنواره عمار طی نامه‌ای ضمن تقدیر از رئیس صدا و سیما به خاطر پوشش مناسب پنجمین دوره این جشنواره، اعتماد به هنرمندان جوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را نویدبخش تحقق سینمای تراز انقلاب اسلامی توصیف کردند.

عباسی: سینمای کودک را جدی نگیریم قافیه را باخته‌ایم/ طالب‌زاده: المنار حتی یک انیمیشن آمریکایی پخش نمی‌کند

آغاز نشست‌های مشورتی پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار

عباسی: سینمای کودک را جدی نگیریم قافیه را باخته‌ایم/ طالب‌زاده: المنار حتی یک انیمیشن آمریکایی پخش نمی‌کند

حسن عباسی با اشاره به رهاشدگی سینمای کودک گفت: همیشه به دخترها گفته‌ام اگر می‌خواهید مجاهدت کنید و در رکاب حضرت باشید اولاً زود ازدواج کنید و بچه‌دار بشوید، ثانیاً فقط به مهدکودک بچسبید، دنبال استادی دانشگاه و رانندگی تریلر نباشید.

تقدیر اکران کنندگان جشنواره عمار از رئیس رسانه ملی

طی نامه ای صورت گرفت:

تقدیر اکران کنندگان جشنواره عمار از رئیس رسانه ملی

جمعی از اکران کنندگان جشنواره عمار طی نامه‌ای ضمن تقدیر از رئیس صدا و سیما به خاطر پوشش مناسب پنجمین دوره این جشنواره، اعتماد به هنرمندان جوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را نویدبخش تحقق سینمای تراز انقلاب اسلامی توصیف کردند.

عباسی: سینمای کودک را جدی نگیریم قافیه را باخته‌ایم/ طالب‌زاده: المنار حتی یک انیمیشن آمریکایی پخش نمی‌کند

آغاز نشست‌های مشورتی پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار

عباسی: سینمای کودک را جدی نگیریم قافیه را باخته‌ایم/ طالب‌زاده: المنار حتی یک انیمیشن آمریکایی پخش نمی‌کند

حسن عباسی با اشاره به رهاشدگی سینمای کودک گفت: همیشه به دخترها گفته‌ام اگر می‌خواهید مجاهدت کنید و در رکاب حضرت باشید اولاً زود ازدواج کنید و بچه‌دار بشوید، ثانیاً فقط به مهدکودک بچسبید، دنبال استادی دانشگاه و رانندگی تریلر نباشید.