علی مطهری

آمدن علی مطهری به مشهد فتنه بود / می خواست ذهن مردم را از فساد ۸ هزار میلیاردی منحرف کند

نماینده مردم مشهد در مجلس در گفت و گو با خانه خشتی مطرح کرد:

آمدن علی مطهری به مشهد فتنه بود / می خواست ذهن مردم را از فساد ۸ هزار میلیاردی منحرف کند

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: علی مطهری میخواست ذهن مردم را از فساد ۸ هزار میلیارد تومانی به جای دیگر منحرف کند و امروز مطهری طعمه قربانیهای معاند و ضد انقلاب قرار گرفته است .

چرا یک نماینده ای چالشی باید به کرمان دعوت شود؟ / نمایندگان طعمه فتنه گران نشوند

امام جمعه رفسنجان مطرح کرد :

چرا یک نماینده ای چالشی باید به کرمان دعوت شود؟ / نمایندگان طعمه فتنه گران نشوند

امام جمعه رفسنجان به سخنرانی علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در کرمان در ۱۶ آذرماه جاری اشاره کرد و گفت: چرا باید کسی که سخنرانی او در مشهد لغو شده به کرمان دعوت شود چه غرضی وجود دارد که یک نماینده چالشی را دعوت می کنید که گرفتاری ایجاد کند، امید است که استاندارمحترم و شورای تامین تدابیر لازم را بیاندیشند.

مطهری کجا انقلاب کجا؟!

مطهری کجا انقلاب کجا؟!

به گزارش “خانه خشتی”،در پی اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور بعضی از سیاسیون اظهار نظرهایی نمودند و در این بین علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس  نامه ای را به مقام معظم رهبری نوشتند که با صدور حکم حکومتی کاندیدای مورد نظر ایشان تایید شود. و حتی در […]

آمدن علی مطهری به مشهد فتنه بود / می خواست ذهن مردم را از فساد ۸ هزار میلیاردی منحرف کند

نماینده مردم مشهد در مجلس در گفت و گو با خانه خشتی مطرح کرد:

آمدن علی مطهری به مشهد فتنه بود / می خواست ذهن مردم را از فساد ۸ هزار میلیاردی منحرف کند

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: علی مطهری میخواست ذهن مردم را از فساد ۸ هزار میلیارد تومانی به جای دیگر منحرف کند و امروز مطهری طعمه قربانیهای معاند و ضد انقلاب قرار گرفته است .

چرا یک نماینده ای چالشی باید به کرمان دعوت شود؟ / نمایندگان طعمه فتنه گران نشوند

امام جمعه رفسنجان مطرح کرد :

چرا یک نماینده ای چالشی باید به کرمان دعوت شود؟ / نمایندگان طعمه فتنه گران نشوند

امام جمعه رفسنجان به سخنرانی علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در کرمان در ۱۶ آذرماه جاری اشاره کرد و گفت: چرا باید کسی که سخنرانی او در مشهد لغو شده به کرمان دعوت شود چه غرضی وجود دارد که یک نماینده چالشی را دعوت می کنید که گرفتاری ایجاد کند، امید است که استاندارمحترم و شورای تامین تدابیر لازم را بیاندیشند.

مطهری کجا انقلاب کجا؟!

مطهری کجا انقلاب کجا؟!

به گزارش “خانه خشتی”،در پی اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور بعضی از سیاسیون اظهار نظرهایی نمودند و در این بین علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس  نامه ای را به مقام معظم رهبری نوشتند که با صدور حکم حکومتی کاندیدای مورد نظر ایشان تایید شود. و حتی در […]

آمدن علی مطهری به مشهد فتنه بود / می خواست ذهن مردم را از فساد ۸ هزار میلیاردی منحرف کند

نماینده مردم مشهد در مجلس در گفت و گو با خانه خشتی مطرح کرد:

آمدن علی مطهری به مشهد فتنه بود / می خواست ذهن مردم را از فساد ۸ هزار میلیاردی منحرف کند

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: علی مطهری میخواست ذهن مردم را از فساد ۸ هزار میلیارد تومانی به جای دیگر منحرف کند و امروز مطهری طعمه قربانیهای معاند و ضد انقلاب قرار گرفته است .

چرا یک نماینده ای چالشی باید به کرمان دعوت شود؟ / نمایندگان طعمه فتنه گران نشوند

امام جمعه رفسنجان مطرح کرد :

چرا یک نماینده ای چالشی باید به کرمان دعوت شود؟ / نمایندگان طعمه فتنه گران نشوند

امام جمعه رفسنجان به سخنرانی علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در کرمان در ۱۶ آذرماه جاری اشاره کرد و گفت: چرا باید کسی که سخنرانی او در مشهد لغو شده به کرمان دعوت شود چه غرضی وجود دارد که یک نماینده چالشی را دعوت می کنید که گرفتاری ایجاد کند، امید است که استاندارمحترم و شورای تامین تدابیر لازم را بیاندیشند.

مطهری کجا انقلاب کجا؟!

مطهری کجا انقلاب کجا؟!

به گزارش “خانه خشتی”،در پی اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور بعضی از سیاسیون اظهار نظرهایی نمودند و در این بین علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس  نامه ای را به مقام معظم رهبری نوشتند که با صدور حکم حکومتی کاندیدای مورد نظر ایشان تایید شود. و حتی در […]