علی دایی فوتبالیست های قلیانی را 10 میلیون تومان جریمه می کند