علم

گذراندن واحدهای کارآموزی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) در سازمان جهاد کشاورزی کرمان

رئيس اداره روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان كرمان خبر داد:

گذراندن واحدهای کارآموزی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) در سازمان جهاد کشاورزی کرمان

عبدالکریمی گفت: طرح ها و پژوهش های پایان یافته در این دانشگاه که مرتبط با بخش کشاورزی باشند در قالب طرح های تحقیقی _ ترویجی در این سازمان اجرا می شود.

دانشگاه آزاد رتبه یک تولید علم در کشور را داراست

دانشگاه آزاد رتبه یک تولید علم در کشور را داراست

به گزارش “خانه خشتی”، سرپرست ISC با اعلام میزان تولیدات علمی کشور بر حسب دانشگاه‌ها در اسکوپوس، رتبه ۱۰ دانشگاه کشور را در تولید علم اعلام کرد. جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISC، گفت: در سال 2013 میلادی ایران در نظام استنادی اسکوپوس 40 هزار مقاله که در […]

گذراندن واحدهای کارآموزی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) در سازمان جهاد کشاورزی کرمان

رئيس اداره روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان كرمان خبر داد:

گذراندن واحدهای کارآموزی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) در سازمان جهاد کشاورزی کرمان

عبدالکریمی گفت: طرح ها و پژوهش های پایان یافته در این دانشگاه که مرتبط با بخش کشاورزی باشند در قالب طرح های تحقیقی _ ترویجی در این سازمان اجرا می شود.

دانشگاه آزاد رتبه یک تولید علم در کشور را داراست

دانشگاه آزاد رتبه یک تولید علم در کشور را داراست

به گزارش “خانه خشتی”، سرپرست ISC با اعلام میزان تولیدات علمی کشور بر حسب دانشگاه‌ها در اسکوپوس، رتبه ۱۰ دانشگاه کشور را در تولید علم اعلام کرد. جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISC، گفت: در سال 2013 میلادی ایران در نظام استنادی اسکوپوس 40 هزار مقاله که در […]

گذراندن واحدهای کارآموزی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) در سازمان جهاد کشاورزی کرمان

رئيس اداره روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان كرمان خبر داد:

گذراندن واحدهای کارآموزی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) در سازمان جهاد کشاورزی کرمان

عبدالکریمی گفت: طرح ها و پژوهش های پایان یافته در این دانشگاه که مرتبط با بخش کشاورزی باشند در قالب طرح های تحقیقی _ ترویجی در این سازمان اجرا می شود.

دانشگاه آزاد رتبه یک تولید علم در کشور را داراست

دانشگاه آزاد رتبه یک تولید علم در کشور را داراست

به گزارش “خانه خشتی”، سرپرست ISC با اعلام میزان تولیدات علمی کشور بر حسب دانشگاه‌ها در اسکوپوس، رتبه ۱۰ دانشگاه کشور را در تولید علم اعلام کرد. جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISC، گفت: در سال 2013 میلادی ایران در نظام استنادی اسکوپوس 40 هزار مقاله که در […]