خانه » صبح امروز برخورد سواری پراید و پژو در کیلومتر 45 جاده رفسنجان به کرمان یک مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت.

صبح امروز برخورد سواری پراید و پژو در کیلومتر 45 جاده رفسنجان به کرمان یک مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان