سی‌ان‌ان: مرسی رهبران اسرائیل را “خون‌آشام” و “قاتل” نامید