سگ

حیوان گزیدگی کودک 12 ساله  در حوالی روستای کبوترخان رفسنجان + عکس 18+

نتیجه ی غفلت مسئولین از سگ های ولگرد:

حیوان گزیدگی کودک 12 ساله در حوالی روستای کبوترخان رفسنجان + عکس 18+

از درد دل مردم باخبریم، در این زمینه لطفاً تنها مسئولان پاسخ دهند! به گزارش “خانه خشتی”، گفته بودیم که وجود سگ های ولگرد در رفسنجان باعث بروز مشکلات و نارضایتی مردم شده است. گفته بودیم که جولان سگهای ولگرد در سطح این شهرستان به گونه ای است که این سگ ها می توانند به […]

هاری چند روز قبل جان دومین نفر را در رفسنجان را گرفت + عکس

جای هیچ حیوانی در منزل مسکونی نیست

هاری چند روز قبل جان دومین نفر را در رفسنجان را گرفت + عکس

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”؛هاری بیماریی است که در اثر ویروسی از خانواده( رابدو ویریده ) ایجاد می‌شود. این ویروس در تمام حیوانات خون‌گرم وهمچنین در انسان می‌تواندایجاد بیماری کند.این ویروس بی هوازی و تمایل به سیستم عصبی دارد و وقتیبه سیستم عصبی مرکزی حمله نماید تقریباً همیشه موجب مــــــرگ میزبان می گردد. هاری هر سال ۵۵ […]

حیوان گزیدگی کودک 12 ساله  در حوالی روستای کبوترخان رفسنجان + عکس 18+

نتیجه ی غفلت مسئولین از سگ های ولگرد:

حیوان گزیدگی کودک 12 ساله در حوالی روستای کبوترخان رفسنجان + عکس 18+

از درد دل مردم باخبریم، در این زمینه لطفاً تنها مسئولان پاسخ دهند! به گزارش “خانه خشتی”، گفته بودیم که وجود سگ های ولگرد در رفسنجان باعث بروز مشکلات و نارضایتی مردم شده است. گفته بودیم که جولان سگهای ولگرد در سطح این شهرستان به گونه ای است که این سگ ها می توانند به […]

هاری چند روز قبل جان دومین نفر را در رفسنجان را گرفت + عکس

جای هیچ حیوانی در منزل مسکونی نیست

هاری چند روز قبل جان دومین نفر را در رفسنجان را گرفت + عکس

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”؛هاری بیماریی است که در اثر ویروسی از خانواده( رابدو ویریده ) ایجاد می‌شود. این ویروس در تمام حیوانات خون‌گرم وهمچنین در انسان می‌تواندایجاد بیماری کند.این ویروس بی هوازی و تمایل به سیستم عصبی دارد و وقتیبه سیستم عصبی مرکزی حمله نماید تقریباً همیشه موجب مــــــرگ میزبان می گردد. هاری هر سال ۵۵ […]

حیوان گزیدگی کودک 12 ساله  در حوالی روستای کبوترخان رفسنجان + عکس 18+

نتیجه ی غفلت مسئولین از سگ های ولگرد:

حیوان گزیدگی کودک 12 ساله در حوالی روستای کبوترخان رفسنجان + عکس 18+

از درد دل مردم باخبریم، در این زمینه لطفاً تنها مسئولان پاسخ دهند! به گزارش “خانه خشتی”، گفته بودیم که وجود سگ های ولگرد در رفسنجان باعث بروز مشکلات و نارضایتی مردم شده است. گفته بودیم که جولان سگهای ولگرد در سطح این شهرستان به گونه ای است که این سگ ها می توانند به […]

هاری چند روز قبل جان دومین نفر را در رفسنجان را گرفت + عکس

جای هیچ حیوانی در منزل مسکونی نیست

هاری چند روز قبل جان دومین نفر را در رفسنجان را گرفت + عکس

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”؛هاری بیماریی است که در اثر ویروسی از خانواده( رابدو ویریده ) ایجاد می‌شود. این ویروس در تمام حیوانات خون‌گرم وهمچنین در انسان می‌تواندایجاد بیماری کند.این ویروس بی هوازی و تمایل به سیستم عصبی دارد و وقتیبه سیستم عصبی مرکزی حمله نماید تقریباً همیشه موجب مــــــرگ میزبان می گردد. هاری هر سال ۵۵ […]