سوغاتی عجیب بانوی عرب برای رهبر انقلاب/ ای عزیزمان! ما عاشق و فدایی شماییم