سفیر ایران در مالزی: در كشورهاي اروپايي تعطیلی رسانه برای عدم آگاهی مردم است