سفر ظریف به فرانسه به منظور ادامه مذاکرات هسته ای بوده است/ چون اهانت و جسارت به پیامبر اعظم (ص) در کشور فرانسه انجام شده، نباید از چنین مسائلی هم غفلت کنیم