سعید نجفی زاده

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان استعفا داد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان استعفا داد

به گزارش “خانه خشتی”، رییس اداره ارشاد رفسنجان از سمت خود استعفا داد. سعید نجفی زاده در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما، علت استعفای خود را مسائل شخصی عنوان کرد و گفت: کمبود نیروی فرهنگی در اداره ارشاد رفسنجان و عدم موافقت جهت استخدام نیروی جدید نیز یکی دیگر از دلایل استعفای من […]

تشکیل انجمن خبرنگاران رفسنجان در سال 93

تشکیل انجمن خبرنگاران رفسنجان در سال 93

رییس اداره ارشاد اسلامی رفسنجان از اجرای 15 طرح فرهنگی در سال 93 خبر داد و گفت: برنامه های مختلف فرهنگی در سال جاری برنامه ریزی شده و با رویکرد جدید مدیر کل و پس از تأیید ایشان اجرا می شود. سعید نجفی زاده در گفت و گو با “خانه خشتی“، از تعامل بیشتر اداره […]

مدیر کل ارشاد اسلامی استان، فردا به رفسنجان سفر می کند

مدیر کل ارشاد اسلامی استان، فردا به رفسنجان سفر می کند

به گزارش “خانه خشتی”، مدیر کل ارشاد استان، فردا به رفسنجان سفر می کند. رییس اداره ارشاد اسلامی رفسنجان، از سفر یک روزه مدیر کل ارشاد استان به رفسنجان خبر داد و گفت: به منظور تشریح برنامه های سند چشم انداز فرهنگ و هنر رفسنجان در راستای یکسان سازی برنامه های فرهنگی شهرستان، میزبان سخنرانی […]

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان استعفا داد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان استعفا داد

به گزارش “خانه خشتی”، رییس اداره ارشاد رفسنجان از سمت خود استعفا داد. سعید نجفی زاده در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما، علت استعفای خود را مسائل شخصی عنوان کرد و گفت: کمبود نیروی فرهنگی در اداره ارشاد رفسنجان و عدم موافقت جهت استخدام نیروی جدید نیز یکی دیگر از دلایل استعفای من […]

تشکیل انجمن خبرنگاران رفسنجان در سال 93

تشکیل انجمن خبرنگاران رفسنجان در سال 93

رییس اداره ارشاد اسلامی رفسنجان از اجرای 15 طرح فرهنگی در سال 93 خبر داد و گفت: برنامه های مختلف فرهنگی در سال جاری برنامه ریزی شده و با رویکرد جدید مدیر کل و پس از تأیید ایشان اجرا می شود. سعید نجفی زاده در گفت و گو با “خانه خشتی“، از تعامل بیشتر اداره […]

مدیر کل ارشاد اسلامی استان، فردا به رفسنجان سفر می کند

مدیر کل ارشاد اسلامی استان، فردا به رفسنجان سفر می کند

به گزارش “خانه خشتی”، مدیر کل ارشاد استان، فردا به رفسنجان سفر می کند. رییس اداره ارشاد اسلامی رفسنجان، از سفر یک روزه مدیر کل ارشاد استان به رفسنجان خبر داد و گفت: به منظور تشریح برنامه های سند چشم انداز فرهنگ و هنر رفسنجان در راستای یکسان سازی برنامه های فرهنگی شهرستان، میزبان سخنرانی […]

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان استعفا داد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان استعفا داد

به گزارش “خانه خشتی”، رییس اداره ارشاد رفسنجان از سمت خود استعفا داد. سعید نجفی زاده در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما، علت استعفای خود را مسائل شخصی عنوان کرد و گفت: کمبود نیروی فرهنگی در اداره ارشاد رفسنجان و عدم موافقت جهت استخدام نیروی جدید نیز یکی دیگر از دلایل استعفای من […]

تشکیل انجمن خبرنگاران رفسنجان در سال 93

تشکیل انجمن خبرنگاران رفسنجان در سال 93

رییس اداره ارشاد اسلامی رفسنجان از اجرای 15 طرح فرهنگی در سال 93 خبر داد و گفت: برنامه های مختلف فرهنگی در سال جاری برنامه ریزی شده و با رویکرد جدید مدیر کل و پس از تأیید ایشان اجرا می شود. سعید نجفی زاده در گفت و گو با “خانه خشتی“، از تعامل بیشتر اداره […]

مدیر کل ارشاد اسلامی استان، فردا به رفسنجان سفر می کند

مدیر کل ارشاد اسلامی استان، فردا به رفسنجان سفر می کند

به گزارش “خانه خشتی”، مدیر کل ارشاد استان، فردا به رفسنجان سفر می کند. رییس اداره ارشاد اسلامی رفسنجان، از سفر یک روزه مدیر کل ارشاد استان به رفسنجان خبر داد و گفت: به منظور تشریح برنامه های سند چشم انداز فرهنگ و هنر رفسنجان در راستای یکسان سازی برنامه های فرهنگی شهرستان، میزبان سخنرانی […]