خانه » رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مدیران ادارات دولتی از به کارگیری منشی زن خودداری کنند،گفت:اگر مدیران ادارات و شرکت‌های دولتی به حفظ حجاب و پوشش شرعی کارکنان خود اهتمام داشتند، قطعا تحولی د

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مدیران ادارات دولتی از به کارگیری منشی زن خودداری کنند،گفت:اگر مدیران ادارات و شرکت‌های دولتی به حفظ حجاب و پوشش شرعی کارکنان خود اهتمام داشتند، قطعا تحولی د

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان