خانه » رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رفسنجان از واکسیناسیون رایگان و هدفمند 6 هزار و 500 رأس دام سنگین و 75 هزار رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی در شهرستان رفسنجان خبر داد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رفسنجان از واکسیناسیون رایگان و هدفمند 6 هزار و 500 رأس دام سنگین و 75 هزار رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی در شهرستان رفسنجان خبر داد.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان