خانه » دومین نمایشگاه «کوچه های مدینه» در روستای قاسم آباد حاجی رفسنجان برپا شد.

دومین نمایشگاه «کوچه های مدینه» در روستای قاسم آباد حاجی رفسنجان برپا شد.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان