خانه » در پی اقدام اهانت آمیز مجله فرانسوی «شارلی ابدو» و انتشار کاریکاتور موهن به پیامبر اعظم (ص)، پایگاه اطلاع رسانی "خانه خشتی"، با انتشار کارتون کاریکاتوریست فرانسوی، پاسخی به توهین اهانت کنندگان داد.

در پی اقدام اهانت آمیز مجله فرانسوی «شارلی ابدو» و انتشار کاریکاتور موهن به پیامبر اعظم (ص)، پایگاه اطلاع رسانی “خانه خشتی”، با انتشار کارتون کاریکاتوریست فرانسوی، پاسخی به توهین اهانت کنندگان داد.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان