خانه » امام جمعه رفسنجان،مصلا،حمایت از تولید داخلی موجب ایجاد فرصت‌های شغلی بسیاری می‌شود،رفسنجان،خانه خشتی

امام جمعه رفسنجان،مصلا،حمایت از تولید داخلی موجب ایجاد فرصت‌های شغلی بسیاری می‌شود،رفسنجان،خانه خشتی

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان