خانه » ازدید امروز ملانوری فرماندار رفسنجان با همراهی علی رمضانی مدیر کل صداوسیمای استان از روستای جعفر آباد اظهار

ازدید امروز ملانوری فرماندار رفسنجان با همراهی علی رمضانی مدیر کل صداوسیمای استان از روستای جعفر آباد اظهار

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان