آسفالت

ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان با اجرای طرح ممیزی معابر شهر رفسنجان

معاون سابق خدمات شهری شهرداری مطرح کرد؛

ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان با اجرای طرح ممیزی معابر شهر رفسنجان

علینژاد با تأکید بر تأثیر اجرای طرح ممیزی در خدمات رسانی بهتر شهرداری در سطح مناطق، گفت: شهر رفسنجان به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای استان موفق به اجرای این طرح شده است.

حادثه خیزترین جاده استان کرمان از ذهن ما نرفته است/ افتتاح پنج کیلومتر جاده نوق – رفسنجان در روز شوراها

در تجمع جمعی از اهالی نوق عنوان شد؛

حادثه خیزترین جاده استان کرمان از ذهن ما نرفته است/ افتتاح پنج کیلومتر جاده نوق – رفسنجان در روز شوراها

فرماندار رفسنجان با حضور در جمع تعدادی از معترضین به آسفالت جاده نوق – رفسنجان گفت: این جاده حادثه خیزترین جاده استان کرمان بوده و از ذهن ما نرفته است.

گزارش/ فرماندار رفسنجان فردا به دهستان رضوان می رود

در دور سوم سفرهای درون شهری:

گزارش/ فرماندار رفسنجان فردا به دهستان رضوان می رود

به گزارش “خانه خشتی”، در ادامه سفرهای فرماندار رفسنجان به بخش ها و دهستان های رفسنجان، وی فردا صبح به دهستان رضوان می رود. حمید ملانوری فرماندار رفسنجان که پیش از این از بخش های کشکوئیه و فردوس بازدید کرد، فردا صبح به رضوان می رود تا از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این […]

ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان با اجرای طرح ممیزی معابر شهر رفسنجان

معاون سابق خدمات شهری شهرداری مطرح کرد؛

ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان با اجرای طرح ممیزی معابر شهر رفسنجان

علینژاد با تأکید بر تأثیر اجرای طرح ممیزی در خدمات رسانی بهتر شهرداری در سطح مناطق، گفت: شهر رفسنجان به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای استان موفق به اجرای این طرح شده است.

حادثه خیزترین جاده استان کرمان از ذهن ما نرفته است/ افتتاح پنج کیلومتر جاده نوق – رفسنجان در روز شوراها

در تجمع جمعی از اهالی نوق عنوان شد؛

حادثه خیزترین جاده استان کرمان از ذهن ما نرفته است/ افتتاح پنج کیلومتر جاده نوق – رفسنجان در روز شوراها

فرماندار رفسنجان با حضور در جمع تعدادی از معترضین به آسفالت جاده نوق – رفسنجان گفت: این جاده حادثه خیزترین جاده استان کرمان بوده و از ذهن ما نرفته است.

گزارش/ فرماندار رفسنجان فردا به دهستان رضوان می رود

در دور سوم سفرهای درون شهری:

گزارش/ فرماندار رفسنجان فردا به دهستان رضوان می رود

به گزارش “خانه خشتی”، در ادامه سفرهای فرماندار رفسنجان به بخش ها و دهستان های رفسنجان، وی فردا صبح به دهستان رضوان می رود. حمید ملانوری فرماندار رفسنجان که پیش از این از بخش های کشکوئیه و فردوس بازدید کرد، فردا صبح به رضوان می رود تا از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این […]