رفسنجان شناسی

اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین

اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین

به گزارش “خانه خشتی”، روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی خورشید و قبله جمعه 1393/1/1 05:29:50 06:48:36 12:53:12 18:57:48 19:14:49 00:13:49 21/3/2014 15:47 شنبه 1393/1/2 05:28:32 06:47:22 12:52:54 18:58:26 19:15:28 00:13:29 22/3/2014 15:45 یکشنبه 1393/1/3 05:27:14 06:46:09 12:52:36 18:59:04 19:16:06 00:13:09 23/3/2014 15:43 دوشنبه 1393/1/4 […]

بازدید مسافران نوروزی از بزرگترین بنای خشتی جهان در رفسنجان+عکس

بازدید مسافران نوروزی از بزرگترین بنای خشتی جهان در رفسنجان+عکس

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی رفسنجان گفت : از ابتدای شروع تعطیلات نوروزی ، تا کنون از خانه حاج آقا علی در رفسنجان  افزون بر 2 هزار و 500 نفر بازدید کردند. علی محمدی بهجت در گفت و گو با خبرنگار “خانه خشتی” افزود : آثار باستانی ، ابنیه ها و مکانهای تاریخی و تفریحی […]

” دره دُر ” روستایی با چشم اندازی سرسبز ،کوهستانی زیبا و چشمه های روان

” دره دُر ” روستایی با چشم اندازی سرسبز ،کوهستانی زیبا و چشمه های روان

” دره دُر ” روستایی در 42 کیلومتری شهرستان رفسنجان با چشم انداز سرسبز ، کوهستانی زیبا و چشمه های روان هرساله میزبان میهمانان نوروزی است. به گزارش  “خانه خشتی”،این روستا که در دامنه کوه ها خود را همچون مرواریدی نمایان کرده است و زیبایی های کوهستانی به آن رنگ و لعابی خاص داده است به طوریکه که […]

اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین

اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین

به گزارش “خانه خشتی”، روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی خورشید و قبله جمعه 1393/1/1 05:29:50 06:48:36 12:53:12 18:57:48 19:14:49 00:13:49 21/3/2014 15:47 شنبه 1393/1/2 05:28:32 06:47:22 12:52:54 18:58:26 19:15:28 00:13:29 22/3/2014 15:45 یکشنبه 1393/1/3 05:27:14 06:46:09 12:52:36 18:59:04 19:16:06 00:13:09 23/3/2014 15:43 دوشنبه 1393/1/4 […]

بازدید مسافران نوروزی از بزرگترین بنای خشتی جهان در رفسنجان+عکس

بازدید مسافران نوروزی از بزرگترین بنای خشتی جهان در رفسنجان+عکس

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی رفسنجان گفت : از ابتدای شروع تعطیلات نوروزی ، تا کنون از خانه حاج آقا علی در رفسنجان  افزون بر 2 هزار و 500 نفر بازدید کردند. علی محمدی بهجت در گفت و گو با خبرنگار “خانه خشتی” افزود : آثار باستانی ، ابنیه ها و مکانهای تاریخی و تفریحی […]

” دره دُر ” روستایی با چشم اندازی سرسبز ،کوهستانی زیبا و چشمه های روان

” دره دُر ” روستایی با چشم اندازی سرسبز ،کوهستانی زیبا و چشمه های روان

” دره دُر ” روستایی در 42 کیلومتری شهرستان رفسنجان با چشم انداز سرسبز ، کوهستانی زیبا و چشمه های روان هرساله میزبان میهمانان نوروزی است. به گزارش  “خانه خشتی”،این روستا که در دامنه کوه ها خود را همچون مرواریدی نمایان کرده است و زیبایی های کوهستانی به آن رنگ و لعابی خاص داده است به طوریکه که […]

اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین

اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین

به گزارش “خانه خشتی”، روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی خورشید و قبله جمعه 1393/1/1 05:29:50 06:48:36 12:53:12 18:57:48 19:14:49 00:13:49 21/3/2014 15:47 شنبه 1393/1/2 05:28:32 06:47:22 12:52:54 18:58:26 19:15:28 00:13:29 22/3/2014 15:45 یکشنبه 1393/1/3 05:27:14 06:46:09 12:52:36 18:59:04 19:16:06 00:13:09 23/3/2014 15:43 دوشنبه 1393/1/4 […]

بازدید مسافران نوروزی از بزرگترین بنای خشتی جهان در رفسنجان+عکس

بازدید مسافران نوروزی از بزرگترین بنای خشتی جهان در رفسنجان+عکس

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی رفسنجان گفت : از ابتدای شروع تعطیلات نوروزی ، تا کنون از خانه حاج آقا علی در رفسنجان  افزون بر 2 هزار و 500 نفر بازدید کردند. علی محمدی بهجت در گفت و گو با خبرنگار “خانه خشتی” افزود : آثار باستانی ، ابنیه ها و مکانهای تاریخی و تفریحی […]

” دره دُر ” روستایی با چشم اندازی سرسبز ،کوهستانی زیبا و چشمه های روان

” دره دُر ” روستایی با چشم اندازی سرسبز ،کوهستانی زیبا و چشمه های روان

” دره دُر ” روستایی در 42 کیلومتری شهرستان رفسنجان با چشم انداز سرسبز ، کوهستانی زیبا و چشمه های روان هرساله میزبان میهمانان نوروزی است. به گزارش  “خانه خشتی”،این روستا که در دامنه کوه ها خود را همچون مرواریدی نمایان کرده است و زیبایی های کوهستانی به آن رنگ و لعابی خاص داده است به طوریکه که […]