وبلاگستان

دست برتر دیپلماسی ایران و حقوق بشر از دست رفته در نظام بین الملل/قسمت اول

پایگاه خبری تحلیلی خبر نما:

دست برتر دیپلماسی ایران و حقوق بشر از دست رفته در نظام بین الملل/قسمت اول

انقلاب اسلامی مهم ترین رویداد تاریخی در هزاره سوم است که پیامد های مهم آن در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و الهام بخشی و الگو سازی آن در دنیا و بویژه در منطقه غرب آسیا(خاورمیانه) و اثر گذاری آن بر حرکتها و جنبشهای سیاسی بر کسی پوشیده نیست.