علم و فن آوری

کسب رتبه سوم «محمد کرمی نیا از رفسنجان» در کنگره بین المللی پیامبر اعظم کرمان

کسب رتبه سوم «محمد کرمی نیا از رفسنجان» در کنگره بین المللی پیامبر اعظم کرمان

در کنگره بین المللی پیامبر اعظم کرمان از مقاله محمد کرمی نیا (از رفسنجان) دانشجوی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم با موضوع «تحلیل و بررسی امکان گفتگو تمدن اسلام و غرب(با تکیه بر دو نامه مقام معظم رهبری حفظه الله به جوانان غربی)» با کسب رتبه ی سوم، تجلیل به عمل آمد.

ملاک سیاست ورزی رعایت اصول اساسی نظام است

رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان در گفت و گو با خانه خشتی مطرح کرد:

ملاک سیاست ورزی رعایت اصول اساسی نظام است

رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان گفت: باتوجه به اصل بدیهی سیاست ما عین دیانت ماست، باید درراستای نظر ولایت وحفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی سیاسی بود و بطور کلی ملاک سیاست ورزی باید رعایت اصول اساسی نظام باشد.

کسب رتبه برتر در همایش بین المللی «خمس و تعالی فرهنگی جامعه» توسط محمد کرمی نیا از رفسنجان

کسب رتبه برتر در همایش بین المللی «خمس و تعالی فرهنگی جامعه» توسط محمد کرمی نیا از رفسنجان

مقاله مشترک محمد کرمی نیا و حجت الاسلام و المسلمین رحمان عشریه عضو هیأت علمی دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم قم با موضوع « گستره فقهی وجوب «خمس سرمایه» از نگاه فقیهان و اندیشمندان شیعه » در همایش بین المللی خمس و تعالی فرهنگی در قم به عنوان یکی از مقالات برگزیده انتخاب شد.