حوادث

پایان هفته پر حادثه اورژانس 115 رفسنجان

پایان هفته پر حادثه اورژانس 115 رفسنجان

2 روز پایانی هفته گذشته روز های پرکاری را برای اورژانس 115 رفسنجان رقم زد. به گزارش “خانه خشتی” به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی رفسنجان، 2 روز پایانی هفته گذشته روز های پرکاری را برای اورژانس 115 رفسنجان رقم زد. در روزهای 20 و 21 شهریورماه 37حادثه ترافیکی دارای مصدوم در […]

کاهش میانگین زمان رسیدن آمبولانس های شهری و جاده ای در رفسنجان

رئیس مرکز مدیریت سوانح و فوریت های پزشکی رفسنجان

کاهش میانگین زمان رسیدن آمبولانس های شهری و جاده ای در رفسنجان

رئیس مرکز مدیریت سوانح و فوریت های پزشکی رفسنجان میانگین زمان رسیدن آمبولانس های شهری به صحنه تصادف را از 6 دقیقه و 30 ثانیه در سال گذشته به 5 دقیقه و 30 ثانیه اعلام کرد.