حوادث

پایان هفته پر حادثه اورژانس 115 رفسنجان

پایان هفته پر حادثه اورژانس 115 رفسنجان

2 روز پایانی هفته گذشته روز های پرکاری را برای اورژانس 115 رفسنجان رقم زد. به گزارش “خانه خشتی” به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی رفسنجان، 2 روز پایانی هفته گذشته روز های پرکاری را برای اورژانس 115 رفسنجان رقم زد. در روزهای 20 و 21 شهریورماه 37حادثه ترافیکی دارای مصدوم در […]