حوادث

روز بدون حادثه در جاده های رفسنجان/رانندگان با سرعت مطمئنه و با رعایت قوانین در جاده ها حرکت کنند

فرمانده پاسگاه پلیس راه رفسنجان - کرمان:

روز بدون حادثه در جاده های رفسنجان/رانندگان با سرعت مطمئنه و با رعایت قوانین در جاده ها حرکت کنند

فرمانده پاسگاه پلیس راه رفسنجان – کرمان با بیان اینکه در اولین روز سال جدید حادثه خاصی در محورهای رفسنجان رخ نداد، گفت: رانندگان با سرعت مطمئنه و با رعایت کامل قوانین در جاده ها حرکت کنند.