ه گزارش “خانه خشتی“:در قالب طرحی به نام مفتاح الجنه از خانواده های مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره ) رفسنجان دلجویی وسرکشی شد شعبانی رئیس کمیته امداد امام رفسنجان گفت یکی از برنامه های ویژه ماه رمضان اجرای این طرح است که با حضور مدیران و مسئولان شهرستان تا پایان ماه رمضان روزانه از 3 خانواده مستمند وفقیر دیدار و مشکلات مالی انها رسیدگی خواهد شد وی اظهار داشت طرح دیگر کمیته امداد در این ماه اطعام فقیران است که در هفته اطعام یعنی از 15 ماه رمضان تا 21 انجام می شود شعبانی در پایان گفت طرح فطریه وجمع اوری کفاره نیز درروز عید فطر انجام وما حصل ان صرف امور مربوطه می شود