اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه خرداد

  • شناسه خبر: 97426
اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه خرداد

اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه خرداد را در ادامه ببینید

خانه » آخرین اخبار » اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه خرداد

به گزارش خانه خشتی،

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی خورشید و قبله زمان روزه
شنبه ۱۳۹۵/۳/۱ ۰۴:۱۷:۰۱ ۰۵:۴۸:۰۹ ۱۲:۴۲:۳۸ ۱۹:۳۷:۰۷ ۱۹:۵۵:۵۷ ۲۳:۵۷:۰۴ ۲۰۱۶/۰۵/۲۱ ۱۳:۵۵ ۱۵:۳۸:۵۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۲ ۰۴:۱۶:۱۸ ۰۵:۴۷:۴۱ ۱۲:۴۲:۴۲ ۱۹:۳۷:۴۴ ۱۹:۵۶:۳۷ ۲۳:۵۷:۰۱ ۲۰۱۶/۰۵/۲۲ ۱۳:۵۴ ۱۵:۴۰:۱۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۳ ۰۴:۱۵:۳۷ ۰۵:۴۷:۱۴ ۱۲:۴۲:۴۷ ۱۹:۳۸:۲۱ ۱۹:۵۷:۱۶ ۲۳:۵۶:۵۹ ۲۰۱۶/۰۵/۲۳ ۱۳:۵۳ ۱۵:۴۱:۳۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۴ ۰۴:۱۴:۵۸ ۰۵:۴۶:۴۹ ۱۲:۴۲:۵۳ ۱۹:۳۸:۵۷ ۱۹:۵۷:۵۵ ۲۳:۵۶:۵۷ ۲۰۱۶/۰۵/۲۴ ۱۳:۵۲ ۱۵:۴۲:۵۷
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۵ ۰۴:۱۴:۲۰ ۰۵:۴۶:۲۵ ۱۲:۴۲:۵۹ ۱۹:۳۹:۳۳ ۱۹:۵۸:۳۳ ۲۳:۵۶:۵۷ ۲۰۱۶/۰۵/۲۵ ۱۳:۵۱ ۱۵:۴۴:۱۳
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۶ ۰۴:۱۳:۴۴ ۰۵:۴۶:۰۳ ۱۲:۴۳:۰۶ ۱۹:۴۰:۰۹ ۱۹:۵۹:۱۱ ۲۳:۵۶:۵۷ ۲۰۱۶/۰۵/۲۶ ۱۳:۵۰ ۱۵:۴۵:۲۷
جمعه ۱۳۹۵/۳/۷ ۰۴:۱۳:۱۰ ۰۵:۴۵:۴۲ ۱۲:۴۳:۱۳ ۱۹:۴۰:۴۴ ۱۹:۵۹:۴۸ ۲۳:۵۶:۵۷ ۲۰۱۶/۰۵/۲۷ ۰۵:۴۶ ۱۵:۴۶:۳۸
شنبه ۱۳۹۵/۳/۸ ۰۴:۱۲:۳۷ ۰۵:۴۵:۲۲ ۱۲:۴۳:۲۰ ۱۹:۴۱:۱۹ ۲۰:۰۰:۲۴ ۲۳:۵۶:۵۸ ۲۰۱۶/۰۵/۲۸ ۰۵:۴۶ ۱۵:۴۷:۴۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۹ ۰۴:۱۲:۰۷ ۰۵:۴۵:۰۴ ۱۲:۴۳:۲۸ ۱۹:۴۱:۵۳ ۲۰:۰۱:۰۰ ۲۳:۵۷:۰۰ ۲۰۱۶/۰۵/۲۹ ۰۵:۴۵ ۱۵:۴۸:۵۳
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۰۴:۱۱:۳۸ ۰۵:۴۴:۴۷ ۱۲:۴۳:۳۷ ۱۹:۴۲:۲۶ ۲۰:۰۱:۳۶ ۲۳:۵۷:۰۲ ۲۰۱۶/۰۵/۳۰ ۰۵:۴۵ ۱۵:۴۹:۵۸
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۱ ۰۴:۱۱:۱۱ ۰۵:۴۴:۳۲ ۱۲:۴۳:۴۶ ۱۹:۴۲:۵۹ ۲۰:۰۲:۱۱ ۲۳:۵۷:۰۵ ۲۰۱۶/۰۵/۳۱ ۰۵:۴۵ ۱۵:۵۱:۰۰
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۲ ۰۴:۱۰:۴۶ ۰۵:۴۴:۱۸ ۱۲:۴۳:۵۵ ۱۹:۴۳:۳۲ ۲۰:۰۲:۴۵ ۲۳:۵۷:۰۹ ۲۰۱۶/۰۶/۰۱ ۰۵:۴۵ ۱۵:۵۱:۵۹
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۳ ۰۴:۱۰:۲۲ ۰۵:۴۴:۰۶ ۱۲:۴۴:۰۵ ۱۹:۴۴:۰۳ ۲۰:۰۳:۱۸ ۲۳:۵۷:۱۳ ۲۰۱۶/۰۶/۰۲ ۰۵:۴۴ ۱۵:۵۲:۵۶
جمعه ۱۳۹۵/۳/۱۴ ۰۴:۱۰:۰۱ ۰۵:۴۳:۵۵ ۱۲:۴۴:۱۵ ۱۹:۴۴:۳۴ ۲۰:۰۳:۵۰ ۲۳:۵۷:۱۸ ۲۰۱۶/۰۶/۰۳ ۰۵:۴۴ ۱۵:۵۳:۴۹
شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۵ ۰۴:۰۹:۴۲ ۰۵:۴۳:۴۵ ۱۲:۴۴:۲۵ ۱۹:۴۵:۰۴ ۲۰:۰۴:۲۲ ۲۳:۵۷:۲۳ ۲۰۱۶/۰۶/۰۴ ۰۵:۴۴ ۱۵:۵۴:۴۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۶ ۰۴:۰۹:۲۴ ۰۵:۴۳:۳۷ ۱۲:۴۴:۳۶ ۱۹:۴۵:۳۴ ۲۰:۰۴:۵۳ ۲۳:۵۷:۲۹ ۲۰۱۶/۰۶/۰۵ ۰۵:۴۴ ۱۵:۵۵:۲۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۷ ۰۴:۰۹:۰۸ ۰۵:۴۳:۳۱ ۱۲:۴۴:۴۷ ۱۹:۴۶:۰۲ ۲۰:۰۵:۲۳ ۲۳:۵۷:۳۵ ۲۰۱۶/۰۶/۰۶ ۰۵:۴۴ ۱۵:۵۶:۱۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۸ ۰۴:۰۸:۵۵ ۰۵:۴۳:۲۵ ۱۲:۴۴:۵۸ ۱۹:۴۶:۳۰ ۲۰:۰۵:۵۲ ۲۳:۵۷:۴۲ ۲۰۱۶/۰۶/۰۷ ۰۵:۴۴ ۱۵:۵۶:۵۷
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۹ ۰۴:۰۸:۴۳ ۰۵:۴۳:۲۲ ۱۲:۴۵:۰۹ ۱۹:۴۶:۵۷ ۲۰:۰۶:۲۰ ۲۳:۵۷:۵۰ ۲۰۱۶/۰۶/۰۸ ۰۵:۴۳ ۱۵:۵۷:۳۷
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۰ ۰۴:۰۸:۳۳ ۰۵:۴۳:۱۹ ۱۲:۴۵:۲۱ ۱۹:۴۷:۲۳ ۲۰:۰۶:۴۷ ۲۳:۵۷:۵۸ ۲۰۱۶/۰۶/۰۹ ۰۵:۴۳ ۱۵:۵۸:۱۴
جمعه ۱۳۹۵/۳/۲۱ ۰۴:۰۸:۲۵ ۰۵:۴۳:۱۸ ۱۲:۴۵:۳۳ ۱۹:۴۷:۴۸ ۲۰:۰۷:۱۳ ۲۳:۵۸:۰۷ ۲۰۱۶/۰۶/۱۰ ۰۵:۴۳ ۱۵:۵۸:۴۸
شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۲ ۰۴:۰۸:۱۹ ۰۵:۴۳:۱۸ ۱۲:۴۵:۴۵ ۱۹:۴۸:۱۲ ۲۰:۰۷:۳۸ ۲۳:۵۸:۱۶ ۲۰۱۶/۰۶/۱۱ ۰۵:۴۳ ۱۵:۵۹:۱۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۲۳ ۰۴:۰۸:۱۵ ۰۵:۴۳:۲۰ ۱۲:۴۵:۵۸ ۱۹:۴۸:۳۵ ۲۰:۰۸:۰۲ ۲۳:۵۸:۲۵ ۲۰۱۶/۰۶/۱۲ ۰۵:۴۳ ۱۵:۵۹:۴۷
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۲۴ ۰۴:۰۸:۱۳ ۰۵:۴۳:۲۳ ۱۲:۴۶:۱۰ ۱۹:۴۸:۵۷ ۲۰:۰۸:۲۵ ۲۳:۵۸:۳۵ ۲۰۱۶/۰۶/۱۳ ۰۵:۴۳ ۱۶:۰۰:۱۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۵ ۰۴:۰۸:۱۳ ۰۵:۴۳:۲۷ ۱۲:۴۶:۲۳ ۱۹:۴۹:۱۸ ۲۰:۰۸:۴۷ ۲۳:۵۸:۴۶ ۲۰۱۶/۰۶/۱۴ ۰۵:۴۳ ۱۶:۰۰:۳۴
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۶ ۰۴:۰۸:۱۵ ۰۵:۴۳:۳۳ ۱۲:۴۶:۳۶ ۱۹:۴۹:۳۸ ۲۰:۰۹:۰۷ ۲۳:۵۸:۵۷ ۲۰۱۶/۰۶/۱۵ ۰۵:۴۴ ۱۶:۰۰:۵۲
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۷ ۰۴:۰۸:۱۹ ۰۵:۴۳:۴۰ ۱۲:۴۶:۴۹ ۱۹:۴۹:۵۷ ۲۰:۰۹:۲۷ ۲۳:۵۹:۰۸ ۲۰۱۶/۰۶/۱۶ ۰۵:۴۴ ۱۶:۰۱:۰۸
جمعه ۱۳۹۵/۳/۲۸ ۰۴:۰۸:۲۵ ۰۵:۴۳:۴۸ ۱۲:۴۷:۰۲ ۱۹:۵۰:۱۵ ۲۰:۰۹:۴۵ ۲۳:۵۹:۲۰ ۲۰۱۶/۰۶/۱۷ ۰۵:۴۵ ۱۶:۰۱:۲۰
شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۹ ۰۴:۰۸:۳۲ ۰۵:۴۳:۵۸ ۱۲:۴۷:۱۵ ۱۹:۵۰:۳۲ ۲۰:۱۰:۰۲ ۲۳:۵۹:۳۲ ۲۰۱۶/۰۶/۱۸ ۰۵:۴۵ ۱۶:۰۱:۳۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۳۰ ۰۴:۰۸:۴۲ ۰۵:۴۴:۰۸ ۱۲:۴۷:۲۸ ۱۹:۵۰:۴۷ ۲۰:۱۰:۱۷ ۲۳:۵۹:۴۴ ۲۰۱۶/۰۶/۱۹ ۰۵:۴۵ ۱۶:۰۱:۳۵
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۳۱ ۰۴:۰۸:۵۳ ۰۵:۴۴:۲۰ ۱۲:۴۷:۴۱ ۱۹:۵۱:۰۱ ۲۰:۱۰:۳۱ ۲۳:۵۹:۵۷ ۲۰۱۶/۰۶/۲۰ ۰۵:۴۶ ۱۶:۰۱:۳۸

 

برچسب ها:
اوقات شرعی به افق رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان