موسوی خوئینی ها از ورود هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات ابراز نگرانی کرد.
به گزارش “خانه خشتی” به نقل از مشرق، موسوی خوئینی ها از ورود هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات ابراز نگرانی کرده و گفته است:”هاشمی در حال احیای خود و گرم کردن تنور انتخابات برای نظام است. او دلش برای اصلاح طلبان نسوخته و به دنبال ریاست جمهوری ولایتی است تا طرح دولت وحدت ملی را اجرا کند.”

خوئینی ها همچنین از کندی خاتمی در تصمیم گیری ها انتقاد کرده و گفته او هنوز به جای راه رفتن، تاتی تاتی می کند.