به گزارش خبرنگارخانه خشتی حجت الاسلام والمسلمین رمضانی پورامام جمعه رفسنجان باحضوردرشعبه 2 اخذرأی مستقردرمسجدجامع این شهررأی خودرابه صندوق انداخت. وی بیان داشت ازنخستین ساعت های اخذرأی، شاهدصف های طولانی وفاداران به نظام وانقلاب درپای صندوقهای رأی هستیم ، که این نشان ازدرایت ، تیزهوشی وفهم بالای این امت معتقدبه نظام ولایی میباشد.ایشان بااشاره به نقش تهدیدات وتحریم های دشمن درمیزان حضورمردم گفت ملت ماازابتدای پیروزی انقلاب همیشه شاهدچنین حرکاتی ازدشمن بوده اند،ولی به برکت وجودولایت فقیه همواره باپایداری خودبه جمهوری اسلامی مشت محکمی رابه دهان دشمنان کوبیده وامروزهم شاهدخلق حماسه باشکوهی خواهیم بود.انشاالله