به گزارش «خانه خشتی»به نقل از خبرگزاری فارس: مصطفی محمدنجار وزیر کشور دقایقی پیش با حضور در صندوق اخذ رأی مستقر در وزارت کشور رأی خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، مستقر در ستاد انتخابات کشور مصطفی محمدنجار وزیر کشور دقایقی پیش با حضور در صندوق اخذ رأی مستقر در وزارت کشور رأی خود را به صندوق انداخت.

گفته می شود رئیس جمهور نیز با حضور در ستاد انتخاباتی کشور، از این ستاد بازدید خواهد کرد.