به گزارش “خانه خشتی” به نقل از سایت فرمانداری رفسنجان در روز سه شنبه مورخ 27 تیر ماه جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی شهرستان به ریاست  پور محمدی فرماندار شهرستان در محل فرمانداری تشکیل گردید.در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص طرحهای توسعه بخش کشاورزی تعدادی از این طرح ها  به تصویب رسید.