خانه خشتی: یکی از افسران MI6 از برنامه جدید انگلیس برای تجهیز تروریست های مخالف بشار اسد خبر داد.

خانه خشتی به نقل از فارس،کنیچی کاستر یک از فعالان رسانه ای انگلستان که به دلیل مخالفت با سیاست های رسانه وابسته به رژیم سلطنتی انگلیس از کار بر کنار شده بود به نقل از یکی از افسران برجسته MI6، گفت: انگلیس سه طرح اساسی را برای براندازی رژیم اسد در دستور کار خود قرار خواهد داد.

کنیچی کاستر ضمن اشاره به بحران سازی های این رژیم سلطنتی در سوریه، ادامه داد: نیروهای آموزش دیده MI6 و برخی اعضای گروهک منسوب به فایتر برای آموزش تروریست ها به سوریه خواهند رفت.

این فعال سابق رسانه ای هم چنین عنوان کرد: اسلحه های مدرن و برخی جنگ افزار های کشتار جمعی نیز طی محموله هایی مختلف به سوریه اعزام خواهد شد.

مارتین فیلد رئیس جامعه مخالفان جنگ لندن در مصاحبه با یورپن فانیکس گفت: سوریه گذرگاه مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی اروپا نیست و ما امیدواریم که این جنگ طلبی هرچه زودتر به پایان بی انجامد.

مارتین فیلد در پایان تاکید کرد: این اعمال جنگ طلبانه چهره مردم انگلیس در میان جامعه بین المللی را خدشه دار می کند.

افشای این خبر سر و صدای زیادی را در انگلیس به وجود آورده است و خبر ها حاکی از استعفای چند تن از سران MI6 است.