خانه خشتی: نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل به منظور رایزنی با مقامات کشورمان عصر امروز وارد تهران می‌شود.

خانه خشتی به نقل از فارس، کوفی عنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه به منظور رایزنی با مقامات کشورمان عصر امروز وارد تهران می‌شود.

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه قرار است در این سفر با مقامات کشورمان گفت‌وگو و تبادل نظر داشته باشد