به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” : اقای راکی معاون خدمات شهری وابسته به شهرداری رفسنجان اظهار داشت با توجه به اینکه بافت شهرستان یک بافت قدیمی است ومراکز مهم تجاری فرهنگی مذهبی در هسته مرکزی شهر قرار دارد و در ساعات روز ترافیک زیادی می شود لذا از سه سال قبل با هماهنگی شورای شهر طرح پایلوت ازمایشی وجود پارکبان در مراکز شلوغ به اجرا درامد وی تعداد پارکبانها را در حال حاضر 15 نفر اعلام کرد و افزود با توجه به اینکه این افراد کنترل ترافیک وسایل نقلیه در مراکز شلوغ رابرعهده دارند صبحها از ساعت 8 الی 12 وعصرها از ساعت 15 الی 20 شب در خیابانهای امام شهدا سعدی انقلاب وشهید بهشتی برای رفاه حال عموم خدمت رسانی می کنند .