آغازبه کارسینماتابستان دررفسنجان

آغازبه کارسینماتابستان دررفسنجان

به همت گروه فیلم کانون بسیج هنرمندان وبا همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی رفسنجان همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسین(ع)وروز پاسدار ودر اولین شنبه تیرماه ویژه برنامه«سینماتابستان» آغاز شد.این برنامه که در سال گذشته مورد استقبال علاقه مندان قرارگرفته بود از این هفته هر شنبه ساعت 18 در مجتمع فرهنگی هنری افصح هجری برگزار می شود وبه نمایش فیلم های برگزیده ایران وجهان می پردازد.پخش فیلم های کوتاه،بلند ومستنددر دستور کار «سینماتابستان»91 قرار دارد.(شاعرزباله ها)اولین فیلم نمایش داده شده در5 تیرماه 1391 بود که حلقه صالحین گروه فیلم بسیج هنرمندان رفسنجان برای نمایش ونقد وبررسی انتخاب کرده بودند.جلسه نقد وبررسی فیلم های نمایش داده شده در پایان برنامه وبا حضور اساتید وکارشناسان آشنا به مسائل سینما برگزار می گردد.