خانه خشتی: صدها هزار مصری پس از اعلام نتیجه انتخابات مصر و پیروزی نامزد اسلامگرای این انتخابات به جشن و پایکوبی پرداختند.

خانه خشتی به نقل از فارس، همزمان با اعلام محمد مرسی به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب مصر هزاران نفر از حاضران در میدان التحریر به جشن و پایکوبی پرداختند.

حاضران با رها کردن کبوتر همزمان با اعلام خبر پیروزی و سردادن شعارهایی در حمایت از مرسی خوشحالی خود را ابراز کردند.

ظرفداران احمد شفیق در محله “مدینه النصر” که پیش از این تظاهرات می‌کردند تجمعی برگزار نکردند.

محمد مرسی نامزد اسلامگرا با کسب 51.7 آرا اولین رئیس جمهور منتخب مصر پس از انقلاب این کشور شد.