خانه خشتی: دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا به دلیل نشر اکاذیب مجرم شناخته شد.

خانه خشتی به نقل از فارس:علی اکبر کسائیان در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: علی اکبر جوانفکر در رابطه با شکایت نماینده حقوقی ناجا و شکایت مدعی‌العموم مجرم شناخته شده است.

وی اظهار داشت: اعضای هیئت منصفه جوانفکر را در رابطه با اتهاماتش مجرم شناختند.

کسائیان ادامه داد: دادگاه مدیر عامل خبرگزاری ایرنا امروز برای رسیدگی به شکایت نماینده نیروی انتظامی از جوانفکر با حضور کلیه اعضای هیئت منصفه و قضات شعبه 87 دادگاه کیفری برگزار شد که وی به دلیل تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد.

به گفته وی اعضای هیئت منصفه، جوانفکر را به دلیل اتهاماتش مستحق تخفیف ندانستند.